به شعرم بارها گنجشک دادی/ سید حبیب نظاری - آیات غمزه - پرشین بلاگ

25 ا کتبر 2010 ... من و تو هر دو یک گنجشک بودیم اگر پیراهنت پیراهنم بود. نمی‌دانم در این‌جا چند گنجشک... گره خورده دلم با چند گنجشک؟ دوبیتی در دوبیتی عاشقی را

yahoo password reset changed phone number yahoo password reset code yahoo password reset contact yahoo password recovery contact number