پیامک چهارشنبه سوری • چارشنبه سوری مبارک • مجله تصویر زندگی

سوختن غصه هات تو آتیش آرزومه ! ۴شنبه سوری بر تو آتیش پاره مبارک ! دستانت را به من بده ، تا با هم از رو آتش بپریمم! آنان که سوختنـد ، همه تنها بودند !

هواشناسی عسلویه هواشناسی عباس آباد هواشناسی علی آباد کتول هواشناسی عنبراباد