ارزیابی پارامترهای عمل‌کردی اتاق‌های پاک (مطالعه موردی در یک صنعت دا

اتاق پاک محیطی است که در آن پارامترهای تعداد ذرات هوابرد، دما، رطوبت، فشار هوا و الگوی ... لذا هدف از این مطالعه ارزیابی پارامتر های عمل کردی اتاق پاک در یک صنعت.

يارانه مرداد 92 مستند 28 مرداد bbc مرداد download کودتای 28 مرداد doc

چشم انتظار اجرای قانون هوای پاک/ صنعت، پول و قدرت به دنبال حق وتو

18 ژانويه 2018 ... در حالی امروز از هر روز دیگری به اجرای قانون هوای پاک نزدیکتریم که صنعت، پول و قدرت تمام تلاش خود را برای اجرایی نشدن آن به کار گرفته‌اند.

تاریخ ایران سایکس تاریخ ایران سلسله ها تاریخ ایران ساعت تاریخ ایران سرجان ملکم