مجموعه مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ / چیدمان هفت سین ۹۷

سین اول؛ سنجد. «سنجد» را به این نیت در سفره هفت سین می گذارند که هر کسی با خویشتن عهد کند، با آغاز سال جدید هر کاری را سنجیده انجام دهد؛ چرا که سنجد نماد سنجیده  ...

کانال گرامر زبان انگلیسی کانال گیف عاشقانه کانال گیف بوسه عاشقانه کانال لینکدونی