درگذشت سهراب سپهری

اهل کاشانم / روزگارم بد نیست / تکه نانی دارم / خرده هوشی / سر سوزن ذوقی / مادری دارم بهتر ... می فروشم به شما / تا به آواز شقایق که در آن زندانی است / دل تنهایی تان تازه شود. ... و نترسیم از مرگ / مرگ پایان کبوتر نیست / مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن ...

cavs vs knicks game stats cavs vs knicks game online cavs vs knicks gamecast cavs vs knicks game live stream