نگهداری تغذیه و تکثیر مرغ عشق - اهواز قناری و مرغ عشق

مرغ عشق یک پرنده زیبا و با احساس با قیمتی واقعا کم , سروصدایی واقعا زیاد ... نزاع در بین مرغ عشق نر و ماده بسیار دیده میشه مخصوصا از زمانی که جوجه ها حدود ده روزه بشن ..... و مدتیه که دو تا جوجه مرغ عشق که حدودا 20 روزه هستند جهت دستی کردن تهیه کردم.

front quick struts front quarter panel replacement front quarter panel repair cost front quad exercises