ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺗﺮﺷﯽ (ﻓﺮﻧﮕﯽ)، ﻗﻠﻘﺎﺹ ﯾﺎ ﺷﻠﻐﻢ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﻫﻤﺎﻥ

ﻫﻤﺎﻥ ﺳﯿﺐﺯﻣﯿﻨﯽﻫﺎﯼﺷﻠﻐﻢ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﻘﺎﺹ ،)ﻓﺮﻧﮕﯽﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺗﺮﺷﯽ (. ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺞ ﻭ ﮐﻮﻟﻪﺍﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻭ ﺗﺮﻩ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ ﻭ. ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺵﭘﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

چگونه youtube را حذف کنیم چگونه youtube دانلود کنیم چگونه youtube را باز کنم چگونه yahsat را بگیریم

دانستنی ها درباره سیب‌ زمینی ترشی - بیتوته

سیب زمینی ترشی گیاهی است از خانواده مركبات كه گل‌هایی شبیه به گل‌های آفتابگردان دارد. البته گل‌های این گیاه كوچك‌تر از آفتابگردان بوده و غده آن قابل مصرف است.

کانال جوک پرسپولیس کانال جوک پیج مشکلات کانال جوک پرسپولیسی کانال جوک پاتوق