جزوه آموزش TOPSIS - پارس مدیر

به عبارتی در رتبه‌بندی گزینه‌ها به روش TOPSIS گزینه هایی که بیشترین تشابه را با راه‌حل ایده آل داشته باشند، رتبه بالاتری کسب می‌کنند. فضای هدف بین دو معیار ...

احمدی نژاد سرپرست وزارت اطلاعات احمدی نژاد سازمان ملل احمدی نژاد سروش احمدی نژاد سخنرانی جدید