روحانی شیعی لبنانی که پیانو را به زیبایی می‌نوازد - نماشا

روحانی شیعی لبنانی که پیانو را به زیبایی می‌نوازد. محمد علی منتشر شده در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶. سیدحسین حسینی می‌گوید افتخار می‌کند که اولین روحانی‌ست که این  ...

دانشجوی نمونه 92 معلم نمونه 93 نتایج نمونه 93 دانشجوی نمونه 93