Media Diplomat

رها خرازی آذر: گفتمان‌‌های رسانه‌ای، تصورات و بازنمایی‌‌های رسانه‌ای اقتصاد و حتی فضاسازی برای تحریک احساسات و اشتیاق جزء مهمی از جهان اقتصاد بین‌الملل امروزند.

trump visit trump vs hillary trump xi trump and the queen

درک مفهوم دیپلماسی رسانه‌ای: رسانه‌ها به مثابه بازیگران نوین دیپلماتیک

زهرا (رها) خرازی آذر. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم ارتباطات، ایران، تهران. چکیده. رسانه‌های ارتباط جمعی که وابسته به میزان فناوری  ...

naam shabana mp3 64 kbps naam shabana 720p naam shabana 700mb naam shabana 7th day collection

دفاع از رساله دکتری و اتمام یک دوره چهار ساله دیگر ... - مشتی از خاک مجاز

14 سپتامبر 2015 ... از راست: دکتر فیروز دیندار، دکتر فرجی راد، دکتر رها خرازی آذر، شفیع بهرامیان، دکتر محمد سلطانی فر، دکتر افسانه مظفری 23 شهریور 1394 ساعت ...

نمایشگاه بین المللی اصفهان نمایشگاه اصفهان نمایشگاه اصفهان پل شهرستان نمایشگاه اتومبیل تهران