درک مفهوم دیپلماسی رسانه‌ای: رسانه‌ها به مثابه بازیگران نوین دیپلماتیک

زهرا (رها) خرازی آذر. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم ارتباطات، ایران، تهران. چکیده. رسانه‌های ارتباط جمعی که وابسته به میزان فناوری  ...

royal commission careers royal commission child safety royal commission don dale royal commission define

نکوداشت مردی که ۵۰ سال بدون اندیشه علم نخوابید - ایسنا

3 جولای 2017 ... علی‌ سمیعی، باقر ساروخانی، محمد سلطانی‌فر، علی‌ گرانمایه‌پور، طاهر روشندل اربطانی، رها خرازی‌ آذر، علی‌رضا تابش، حسین خطیبی و تعدای از شاگردان ...

ترجمه داستان کوتاه emma ترجمه داستان کوتاه eveline داستان کوتاه انگلیسی elementary داستان کوتاه facebook