دیکشنری کامل آفلاین آکسفورد اندروید - نسخه نهایی - فارسروید

این دیکشنری با دارا بودن 600 هزار کلمه، عبارات و تعاریف تمام واژگان زبان انگلیسی از سال 1700 تا به امروز را شامل می شود و آن را به افرادی که به دنبال کامل ترین ...

دعا جهت زیاد شدن مشتری دعا جهت رفع گرفتاری شدید دعا جمعه دعا جبرايل