بررسی تنظیمات Gmail خودتان – مدیریت امنیت و حریم خصوصی‌تان ...

در Gmail به برگه «تنظیمات ایمیل» بروید و در بخش‌های بازارسال و نمایندگی، تنظیماتی را .... در قسمت کشویی «هر چند وقت یک‌بار»، دوره زمانی هشدارها را انتخاب کنید.

کالری حلیم گندم کالری خرما کالری خورشت ها کالری خوراک لوبیا چیتی