كارگاه آموزشي ترجمه فارسي به انگليسي برگزار مي‌شود | انجمن صنفی ...

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران كارگاه آموزشي ترجمه فارسي به انگليسي را برگزار مي‌كند. انجمن صنفي مترجمان شهر تهران در راستاي نیل به اهداف آموزشی و اجراي مفاد ...

چای ساز maxxett چای ساز magic چای ساز muller چای ساز شخصی mr tea