دعای افتتاح در هر شب ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت) | موسسه ...

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان که در آن خواندن دعای افتتاح نیز وارد ... اى خدا تو به ما اجازه دادى كه به درگاهت دعا كنيم و حاجت طلبيم پس اى خداى شنوا سپاس ..... PDF icon دانلود فایل pdf دعای افتتاح با ترجمه فارسی (580.13 KB). فایل  ...

christina hendricks parents christina hendricks poster christina hendricks pinterest christina hendricks philosophy